Hoofdingsafbeelding

Evangelische Kerk Balen

Paasdienst 2020: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqCAmgZtiLBMZKEh9o6JP4WYUyDUzE77
Druk of klik op bovenstaande link en je krijgt een afspeellijst te zien. Druk of klik op "Alles afspelen" ofwel de rode cirkel met het witte pijltje erin (afhankelijk van het apparaat waarmee je de dienst bekijkt) en de hele dienst wordt achter elkaar afgespeeld.

logo Vermoeide reiziger, welkom in dit huis van God.
Hier is geloof voor wie twijfelt, hoop voor wie verdwaald is.
Sta even stil, sluit je ogen, bewonder de schoonheid.
Adem het verleden in van deze kerk.
En start hier een nieuw begin.
Vouw je handen, sluit je ogen,
open je hart, en bid.

Even voorstellen...
De Evangelische Kerk van Balen, is als geaffilieerd lid aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk van Belgie. Wij zijn belijdende Christenen en geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, gekruisigd en gestorven voor onze zonden, maar ook weer opgestaan en opgevaren naar de hemel, zodat we eens voor eeuwig met Hem kunnen zijn. Zie verdere uiteenzetting geloofsbelijdenis van Constantinopel op de organisatiepagina.


gebouw Maar wat of wie zijn wij eigenlijk ?
Wij zijn een enthousiaste gemeenschap die elke zondag om 10.00 uur samen komt in de Kolfstraat nummer 9. Daar staat ons kerkgebouw. Centraal staat in elke kerkdienst de bijbel. Dat vormt voor elke protestant de leidraad. En dat komt dan ook duidelijk tot uiting in de kerkdienst, waar de preek of de homilie een vrij grote plaats inneemt. Elke zondag komt er een ander gedeelte uit de bijbel aan bod, waarop we ons bezinnen en de voorganger / dominee de nodige uitleg over geeft.
Er wordt tijdens de kerkdienst veel gezongen, meestal uit Johannes de Heer / Glorieklokken en Opwekking. Alles wordt geprojecteerd door middel van een beamer, dus ook zonder zangboek kunt u de dienst volgen. Gelezen wordt er doorgaans uit de NBG.
Tijdens de kerkdienst hebben de kinderen hun eigen kinderdienst, waar zij in hun eigen beleving de bijbelverhalen horen met de daarbij behorende werkstukjes. Na de dienst is er gewoon tijd voor een ontspannen 'babbel' en vooral aandacht voor elkaar. Het is niet voor niets dat protestantse gemeenschappen hechte gemeenschappen worden genoemd.