Startpagina

Evangelischekerkbalen.com  2022

EvangelischeKerk Balen 2020

Geafillieerd met de Verenigde Protestantse kerk van Belgie


Vakantiekerk voor de Kempen

 

Erediensten vinden plaats om 10.00 uur zondagochtend Kolfstraat 9 - 2490 Balen - Belgie.

Elke dinsdag komen we samen op de bidstond.
Eens per maand wordt dit moment vervangen door bijbelstudie.

 

 Contactpersoon;

Ds. Marcel Pool - 

Tel : 0472-335438

Bereikbaar van dinsdagochtend tot zondagmorgen.

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis van God.

Hier is geloof voor wie twijfelt, hoop voor wie verdwaald is.

Sta even stil, sluit je ogen, bewonder de schoonheid.

Adem het verleden in van deze kerk.

En start hier een nieuw begin.

Vouw je handen, sluit je ogen,

open je hart, en bid.

Even voorstellen...

De Evangelische Kerk van Balen, is als geaffilieerd lid aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk van Belgie. 

Wij zijn belijdende Christenen en geloven in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, gekruisigd en gestorven voor onze zonden, maar ook weer opgestaan en opgevaren naar de hemel, zodat we eens voor eeuwig met Hem kunnen zijn. Zie verdere uiteenzetting geloofsbelijdenis van Constantinopel op de organisatiepagina.

Maar wat of wie zijn wij eigenlijk ?

Wij zijn een enthousiaste gemeenschap die elke zondag om 10.00 uur samen komt in de Kolfstraat nummer 9. Daar staat ons kerkgebouw. Centraal staat in elke kerkdienst de bijbel. Dat vormt voor elke protestant de leidraad. En dat komt dan ook duidelijk tot uiting in de kerkdienst, waar de preek of de homilie een vrij grote plaats inneemt. Elke zondag komt er  een ander gedeelte uit de bijbel aan bod, waarop we ons bezinnen en de voorganger / dominee de nodige uitleg over geeft.

Er wordt tijdens de kerkdienst veel gezongen, meestal uit Johannes de Heer / Glorieklokken en Opwekking. Alles wordt geprojecteerd door middel van een beamer, dus ook zonder zangboek kunt u de dienst volgen. Gelezen wordt er doorgaans uit de NBG.

Tijdens de kerkdienst hebben de kinderen hun eigen kinderdienst, waar zij in hun eigen beleving de bijbelverhalen horen met de daarbij behorende werkstukjes.

Na de dienst  is er gewoon tijd voor een ontspannen 'babbel' en vooral aandacht voor elkaar. Het is niet voor niets dat protestantse gemeenschappen hechte gemeenschappen worden genoemd.

--------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen, reacties, of gewoon behoefte aan een luisterend oor, reageer dan via onderstaand email-adres;

Contactpersoon; Ds. Marcel Pool

Tel; 0472335438

email; Marcel.Pool@telenet.be

rek.no van de kerk; IBAN: BE 08 0017 2890 9913

website van de vpkb ; https://nl.protestant.link/

Dankbaarheid is het geheugen van het hart.

God sluit geen deur zonder een ander open te maken.

Wie teveel heilige huisjes afbreekt, geraakt zelf in woningnood.

De wereld is vol mensen die water preken en wijn drinken.

Niet alles is te vinden

op google.