Senioren

Evangelischekerkbalen.Com © 2020  Privacy Policy Terms of Use

EvangelischeKerk

Balen 2020


Seniorenmiddagen en seniorendiensten georganiseerd door Maarten Meeuse.

Dhr Maarten Meeuse

Goirislaan 39/2 Leopoldsburg

E-mail: maarten.meeuse@pandora.be

Tel.: 011 – 343670

Senioren

In 2002 hebben we in onze kerk een seniorenkring opgericht; dit is in principe voor mensen van 65 jaar en ouder. Er mogen natuurlijk ook iets jongere mensen naar toe komen als ze er behoefte aan hebben om met ouderen gezellig samen te zijn onder het genot van iets lekkers.

Elke maand hebben we – meestal bij iemand thuis - een kring waar we een thema bespreken. Dit doen we bij mensen die zich hiervoor vrijwillig opgeven. Alles gebeurt uit eigen vrije wil en iedere oudere of senior mag er naar toe komen, of ze nu lid zijn van de kerk of niet.

Daar is er dan ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, dingen te bespreken die op ons hart liggen en gezellig over koetjes en kalfjes te praten. We starten gewoonlijk om 19 uur en het wordt meestal 22 uur voordat we naar huis gaan. Mensen die niet over eigen vervoer beschikken worden opgehaald. Dikwijls raken we niet uitgepraat en wordt het wel eens iets later, met name in de zomer. De mensen die er naar toe komen ervaren het als een verrijking om met anderen uit de gemeente eens te kunnen spreken over ervaringen uit het verleden, maar ook zaken voor de toekomst die ons allen aanbelangen worden bediscussieerd.

Eenmaal per jaar – meestal in het najaar - verzorgen we tijdens de zondagdienst in onze kerk een senioren voordienst met getuigenissen, zang en muziek. De gemeente waardeert dit in hoge mate, omdat ze kunnen zien dat ouderen ook nog meetellen en een boodschap voor de hele gemeenschap hebben.

Nieuwkomers zijn natuurlijk altijd van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de

kringleider van de senioren:

Dhr Maarten Meeuse

Goirislaan 39/2 Leopoldsburg

E-mail: maarten.meeuse@pandora.be

Tel.: 011 – 343670

Dankbaarheid is het geheugen van het hart.

God sluit geen deur zonder een ander open te maken.

Seniorenkring.