Wij zoeken

Evangelischekerkbalen.Com © 2020 Privacy Policy • Terms of Use

EvangelischeKerk Balen 2020


Erediensten vinden plaats om 10.00 uur zondagochtend Kolfstraat 9 - 2490 Balen - Belgie.


Eens in de twee weken bijbelstudie en bidstonden op de dinsdagavond.

DE EVANGELISCHE KERK BALEN-MOL-MEERHOUT ZOEKT EEN VOORGANGER (voltijds)


Wie zijn wij


De Evangelische Kerk Balen-Mol-Meerhout (Pniël) is een gemeente middenin de prachtige Belgische Kempen. Wij zijn een warme, saamhorige gemeente die dicht wil leven bij Gods Woord, en van daaruit een open ontmoetingsplaats wil zijn voor mensen die samen willen groeien in geloof. De opbouw van de gemeente is breed: er zijn mensen met een evangelische, protestantse en Pinksterachtergrond. Ook is de gemeente breed qua leeftijdsopbouw. De gemeente bestaat uit ongeveer 100 leden, en wekelijks bezoeken ongeveer 50 mensen de kerk.

Wat zoeken wij


De voorganger gaat voor in de wekelijkse erediensten, is de pastor voor de leden van de kerk en anderen die geestelijke bijstand of een gesprek wensen. De predikant geeft leiding aan de gemeente, samen met de kerkenraad.

De Evangelische Kerk Balen-Mol-Meerhout zoekt een voorganger:


 • die vanuit een persoonlijk en levend geloof het evangelie wil uitdragen
 • die zachtmoedig en invoelend is, een echte herder
 • die een leraar wil zijn
 • die een uitgesproken teamwerker is
 • die rekening houdt met de verschillende geloofsstromingen binnen de gemeente
 • die nieuwe impulsen wil geven aan het jeugdwerk
 • die openstaat voor samenwerking met andere gemeenten en organisaties


Een behaalde master in de theologie of een diploma van een Bijbelschool strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij


 • Een warme, hechte en positief ingestelde groep gelovigen, die graag wil groeien in geloof en ook naar wegen wil zoeken om dit geloof te delen in deze tijd; om zo het geloof in daden om te zetten
 • Een hechte kerkgemeenschap
 • Een daadkrachtige kerkenraad, die als een team rond de predikant wil staan
 • Een verloning door de Belgische overheid, een huurvergoeding, een verplaatsingsvergoeding, etc.


Indien u zich herkent in het profiel zien wij uw gemotiveerde sollicitatie met CV graag tegemoet.

U kunt die tot uiterlijk 25 maart 2022 opsturen naar het hoofd van de beroepingscommissie:


consulent ds. A.M. Pool,

e-mailadres: marcel.pool@telenet.be,

tel.: +32 (0)472 335 438.


Ook voor nadere informatie kunt u zich tot dit adres wenden.


----------------------------------------------------------

175 Jaar Protestantisme in Belgie.

Historische lezing door Prof. Dr. Boudin op 17 okt 2014

Heeft u vragen, reacties, of gewoon behoefte aan een luisterend oor, reageer dan door onderstaand email-adres;

Contactpersoon; Ds.Marcel Pool

Tel; 0472-335438

email; marcel.pool@telenet.be